آرشيو نگاه ويژه
نمايش خبر در تاريخ :
نوع مطلب :  
روز :  
ماه :  
سال :  
همه بحران‌هاي سينما زيرسر همين حزب‌اللهي‌هاست!
جدي‌ترين رفتارهاي ديکتاتوري و دگم‌ترين فضاهاي فکري و رفتاري بر طيف شبه روشنفکري جامعه حکمفرماست که با پول بيت‌المال همين بچه مسلمانها ارتزاق مي‌کنند....
۲۵ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۵:۳۰
 
تدوام بحران آفرینی راهبرد جریانهای انحرافی وفتنه برای ادامه حیات است
هر بحثي در مورد جامعه‌شناسي جريانهاي سياسي در ايران بايد با ارجاع به فتنه سال ۸۸ انجام شود. ما همچنان در دوراني از تاريخ انقلاب قرار داريم که نقطه شروع آن فتنه ۸۸ است.