Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 121906
باید زلال بود تا برای شهدا نوشت
آقای کاکایی؛ افکار شما کدر است!
چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۵۹
 
این شهدا هستند که به امثال کاکایی‌ها عزت و شأنیت می دهند و نه اشعار امثال این افرادی که در فتنه آمریکایی و اسرائیلی در دام آنان اسیر شدند و هنوز هم نمی توانند غل و زنجیر توهمات آن ایام را از دست و پای خود بگشایند...
به گزارش پایگاه خبری انصارحزب‌الله، پلاک نوشت: «عبدالجبار کاکایی» دبیر جشنواره سراسری شعر «یار و یادگار» در پاسخ به اینکه تا به حال شعری درباره شهدای مدافع حرم سروده است یا خیر، گفت: «حقیقتاً این موضوع به قدری در ذهن من کدر است، که نمی‌توانم درباره آن فکر کنم چرا که پیوند و شاخه‌ی آن به سیاست و دخالت در سرنوشت یک کشور مربوط می‌شود؛ نمی‌خواهم وارد جزئیات شوم چون مجبور می‌شوم حرف‌هایی را مطرح کنم که ممکن است خودم هم از بیان آن پشیمان شوم.»

مگر شهدای مدافع حرم و یا خانواده‌های بزرگوار این عزیزان به شعر ایشان احتیاج دارند؟!

شهدای مدافع حرم کارنامه‌ای سفید در طول زندگی پربرکت خود داشته‌اند ،کارنامه‌ای که گویای ولایتمداری و عشق به اهل‌بیت علیهم‌السلام در آن موج می‌زند و لذا سخن گفتن و قلم زدن برای این چنین افرادی لیاقت می خواهد.

باید زلال بود تا برای شهدا، آنهم شهدایی که در غربت و مظلومانه به شهادت رسیده‌اند، شهدایی که مرز دفاع از حریم نظام‌اسلامی را تا کیلومترها آن طرف تر از مرز رسمی کشورمان احداث کردند! قلم فرسایی کرد. ورود به وادی شهدا ورود به وادی مقدس است.

دختر سه ساله شهید هیودی، و یا مادر و پدر قد خمیده سید مجتبی ابوالقاسمی و یا چشمان منتظر مادر شهید آقا عبدالهی و خانواده بیش از ۴۰۰ شهید مدافع حرم، نیاز به شعر سرایی امثال کاکایی‌ها ندارند!

این شهدا هستند که به امثال کاکایی‌ها عزت و شأنیت می دهند و نه اشعار امثال این افرادی که در فتنه آمریکایی و اسرائیلی در دام آنان اسیر شدند و هنوز هم نمی توانند غل و زنجیر توهمات آن ایام را از دست و پای خود بگشایند.

ایشان گفته که موضوع سوریه و شهدای مدافع حرم برای من کدر است به همین دلیل نمی توانم برای آنها بسرایم!!

آری، وقتی توهمات و نفسانیت سیاسی فکر انسان را پر می‌نماید دیگر نمی‌تواند تشعشات خورشید را نظاره کند. موضوع سوریه و مدافعان حرم شفافیتش برای همگان عیان است، اما متأسفانه افراد معلوم الحال به قدری افکارشان کدر است که دست به هرجا که بزنند آن جا را نیز کدر می کنند؛ پس بهتر است که امثال کاکایی اصلاً وارد این وادی مقدس نشوید!

رهبر معظم انقلاب چه زیبا در خصوص مدافعان حرم می‌فرمایند: «حقیقتاً هـم شـهدای شـما، هـم خانواده هـا، پـدران، مـادران و فرزنـدان آنـان، حـق بزرگی بر گـردن همـه ی ملت ایـران دارند. ایـن شـهدا امتیازاتـی دارند:یکـی ایـن اسـت کـه اینهـا از حریـم اهل بیـت در عـراق و سـوریه دفـاع کردنـد و در ایـن راه بـه شـهادت رسـیدند.

امتیـاز دوم ایـن شـهدای شـما ایـن اسـت کـه اینهـا رفتنـد بـا دشـمنی مبـارزه کردنـد کـه اگـر اینهـا مبـارزه نمی کردنـد ایـن دشـمن می آمـد داخـل کشـور... اگـرجلویش گرفتـه نمی شـد مـا باید اینجـا در کرمانشاه و همـدان و بقیه اسـتانها بـا اینهـا می جنگیدیم و جلـوی اینهـا را می گرفتیم. در واقع ایـن شهدای عزیـز ما جـان خودشان را در راه دفاع از کشـور، ملت، دیـن، انقلاب اسلامی فـدا کردند.

امتیـاز سـوم هـم این اسـت کـه اینهـا در غربـت بـه شهادت رسیدند. ایـن هـم یـک امتیـاز بزرگـی اسـت. این هـم پیش خـدای متعـال فرامـوش نمی شـود.»

باید به جبار کاکایی و امثال ایشان گفت بهتر که شما از این شهدا سخن نگویید! شما بهتر است سرگرم رزق و برق دنیا خود باشید و دربند افکار سیاسی خود که شما را با این پاکان و مردان روزگار کاری نیست!

اما سخن اصلی ما با موسسه تنظیم نشرآثار حضرت امام است که چگونه از این اشخاص جهت جشنواره‌ای زیر مجموعه آن موسسه استفاده می شود؟! اشخاصی که با تفکرات آن امام بزرگوار بیگانه هستند،کاکایی در این مصاحبه در خصوص حضور ما در سوریه می گوید: «دخالت در سرنوشت یک کشور مربوط می‌شود!!!» آیا دفاع از مظلومین از آرمانهای امام عزیز نیست؟ آیا حضور در سوریه با دعوت دولت و نظام این کشور نبوده است؟! آیا استفاده از این شخصی که در جشنواره شعر فجر از شاعری دعوت نمود که کارنامه‌ای مملو از توهین به نظام اسلامی و شخص امام راحل داشت ،زینبده این موسسه که به نام امام(ره) است درست است؟!