گزارش تحليلي از جبهه نبرد درجمهوري عربي سوريه

مجوزي براي اعلام وصول تكفيري‌ها در جهنم

18 دی 1391 ساعت 12:01

طرح سه مرحله اي وگام به گام بشار اسد در حالي طرح شد كه خود بهتر از هركس ديگري مي‌داند ارائه چنين پيشنهادهايي بيش از آنكه راه حل بحران باشد درحكم اتمام حجت با كساني مثل اخضر ابراهيمي است تا بدانند جبهه معارضه قصدي براي گفت و گو ندارد.


طرح ۳ مرحله‌اي و گام به گام ظهر يكشنبه 

پایگاه خبری انصارحزب الله:«بشار اسد»رئيس جمهوري عربي سوريه درحالي ظهر روز يكشنبه ۱۷دي ماه درجمع مسئولان و مردم، به ارائه طرح سه مرحله اي وگام به گام حل بحران پرداخت كه خود پيشاپيش اعلام كرد جنگ ما با مخافان نيست با دشمنان است.


مرحله نخست طرح بشار شامل سه گام بود كه براساس گام نخست کشورهاي ذيربط منطقه اي و بين المللي مي‌بايست حمايت مالي و تسليحاتي و دادن پناهگاه به عناصر مسلح را متوقف کنند و همزمان نيز عناصر مسلح از عمليات تروريستي دست بکشند تا اين امر بازگشت امن آوارگان سوري به محل سکونت خود را تضمين نموده و پس از اين امر عمليات نظامي نيروهاي مسلح و ارتش متوقف مي‌شود. گام دوم مرحله نخست اين طرح ايجاد راهکاري براي اطمينان از پايبندي همگان به بند اول و به ويژه کنترل مرزها خواهد بود وگام سوم آن شامل ارتباط دولت با همه احزاب و هيأتهاي جامعه براي گفت و گوهاي آزاد براي حل بحران خواهد بود.
 
گام اول از مرحله دوم طرح بشار اسد، محوريت منشور ملي در گفت و گوهاي احتمالي آينده براساس حاکميت سوريه و وحدت اراضي و مخالفت با دخالت خارجي و مبارزه با هر نوع تروريسم و خشونت خواهد بود و گام دوم همه پرسي در مورد منشور ملي است وگام سوم تشكيل دولتي فراگير براي اجراي بندهاي منشور ملي است. اما گام چهارم تصويب قانون اساسي بواسطه راي گيري در همه پرسي است كه در گفت و گوهاي ملي تنظيم شده است. 

گام اول از مرحله نهايي طرح بشار اسد تشكيل دولت جديد طبق قانون اساسي موجود وگام دوم برگزاري كنفرانس آشتي ملي وعفو عمومي بازداشت شدگان است ودرنهايت گام سوم از مرحله سوم آغاز بازسازي زيرساختها و خسارتهاي وارد شده به شهروندان در نتيجه حوادث دوسال گذشته خواهد بود. 

طرح صلح يا اتمام حجت؟ 

طرح سه مرحله اي وگام به گام بشار اسد در حالي طرح شد كه خود بهتر از هركس ديگري مي‌داند ارائه چنين پيشنهادهايي بيش از آنكه راه حل بحران باشد درحكم اتمام حجت با كساني مثل اخضر ابراهيمي است تا بدانند جبهه معارضه قصدي براي گفت و گو ندارد.


مخالفان غير مسلح بشار اسد تا كنون دوبار در دمشق و تهران گرد هم آمده‌اند و درحالي كه از يك سو آنها علي رغم تبليغات خبري صورت گرفته به هيچ دست آورد محسوسي از اين دونشست نرسيدند از سوي ديگر جبهه نبرد مستقيم در سوريه شاهد شدت گرفتن جنگ بوده است. اين فرايند بدين مفهوم است كه اساسا اجتماع شكل گرفته درتهران و دمشق به موازات جبهه معارض سوري درحركت است و ارائه طرح بشار اسد به چنين گروههايي مثل حمايت بي‌خاصيت جنبش عدم تعهد از مواضع هسته اي ايران خواهد بود كه دايره تاثير آن فراتر از يك موج خبري چند روزه نيست. 

ازدوحه تا مغرب 

مهر ابطال پيش از اين و در روز برگزاري (۲۲مرداد ماه) ائتلاف ملي سوري در دوحه بر طرح بشار اسد كوبيده شده بود، جايي كه جورج صبراي مسيحي در نخستين اظهارات پس از انتخابش به رياست اين شورا از جامعه بين المللي خواست تا تسليحات مخالفان حکومت بشار اسد را تامين کنند.

۲۳ آبان و۲۲ آذرماه و نشست اتحاديه عرب در قاهره و تجمع دوستان سوريه در مغرب پايتخت مراكش نيز در واقع موئيد صحت همين ادعاست. جايي كه متن بيانيه اين دو اجتماع ائتلاف ملي سوريه را تنها نماينده قانوني ملت سوريه دانست و تاكيد كرد بشار اسد بايد کناره گيري کند. 

پيامي واضح ترازآنچه عبدالباسط سيدا عضو ائتلاف ملي سوريه درمغرب گفت نمي‌توانست راهبرد تغيير ناپذير جبهه معارضه دربرابر جمهوري عربي سوريه را ترسيم كند. او صراحتا خواستار تسليح نظامي شد و گفت: مرحله انتقالي شروع شده است و ما خواستار ابزار لازم براي دفاع از بخشهاي آزاد شده سوريه دربرابر حملات ارتش نظام سوريه هستيم. ما لحظه به لحظه به هسته مرکزي نظام سوريه نزديک مي‌شويم و بشار اسد براي مدت زيادي نمي‌تواند دوام بياورد. 

دفاع از ميهن غيرقابل مذاكره است 

پس طرح بشار اسد در واقع يك اتمام حجت با قائلين فيصله سياسي بحران كشورش بود و در ضمن مجوزي براي واصل كردن تكفيري‌ها به جهنم. اين نكته اي بود كه خود بشار اسد هم به آن اذعان داشت ودرقالب پيامي بلافاصله پس ازاعلام طرحش از همان تريبون مخابره اش كرد و گفت: « کساني که سوريه درحال مقابله با آنها است، جاسوسهايي هستند که تلاش مي‌کنند با تفکرات القاعده سوريه را به نابودي بکشانند. برخي قدرتها تلاش مي‌كنند با هدف ضربه زدن به مقاومت وخارج کردن سوريه از معادلات منطقه اي آن را تضعيف و تجزيه كنند. 

جنگ واقعي بين ميهن و دشمنان آن و بين مردم و قاتلان جنايتکار و بين شهروندان و کساني است که تلاش مي‌کنند تک تک مردم اين کشور را از نان و آب و روزي خود دور کند. تکفيري‌ها باندهاي مسلح را در خط مقدم قرار داده و از پشت سر از آنها حمايت مي‌کردند؛ تفکرات تکفيري در کشور ما وارداتي است، بنابراين تفکرات و عناصر تکفيري از خارج به سوريه انتقال يافتند. تکفيري‌ها عمليات تروريستي را هدايت مي‌کنند و پس از شکست اکنون با انتقال به پشت جبهه در حال انجام عمليات ربايش، غارت و تخريب هستند. ما در حال جنگ با اين افراد هستيم.
 
عناصري که بيشتر آنها غيرسوري هستند و با تفکرات و مفاهيم انحرافي و ساختگي مدعي جهاد هستند، و دست به اقداماتي مي‌زنند که هيچ ارتباطي با جهاد و اسلام ندارد. موضوع تأييد شده آن است که اکثر کساني که با آنها در حال مقابله هستيم، تروريست‌هايي هستند که تفکرات القاعده دارند. ارتش سوريه اکنون فقط در حال مقابله با باندهاي جنايتکار و مسلح نيست، بلکه ما اکنون در وضعيت جنگي به معناي کامل آن هستيم. 

ما اکنون به خوبي در حال مقابله با تجاوز خصمانه خارجي هستيم. اصلاح و تغيير بدون امنيت مانند وجود امنيت بدون اصلاح است. اين دو بدون يکديگر بي‌نتيجه هستند. دفاع از ميهن واجب است و مسئله اي نيست که بتوان درباره آن مذاکره کرد. دفاع از ميهن طبق قانون و شرع واجب است. ما جنگ را انتخاب نکرديم بلکه جنگ بر سوريه تحميل شد؛ هنگامي که ما از ملت دفاع مي‌کنيم هيچ فرد عاقلي نمي‌تواند بگويد که ما راهکار امنيتي را برگزيديم. 

موافقت ما با راهکار سياسي هم به معناي آن نيست که از خودمان دفاع نکنيم. غرب که عامل اصلي تفرقه و تجزيه و درگيري‌هاي طايفه اي است، راه گفت و گو را بست. « بنابراين بشار اسد به خوبي مي‌داند كه جامعه هدف او معارضين پير و از رده خارج مجتمع در دمشق و تهران نيستند، جامعه هدف او جبهه ارتجاع عرب و غرب است كه زباني جز زور و مقاومت را درك نمي‌كنند.


کد مطلب: 48001

آدرس مطلب: http://yalasarat.com/vdccsxq0.2bq4x8laa2.html

يالثارات
  http://yalasarat.com