سايت خبری انصار حزب الله (يالثارات) 19 مهر 1395 ساعت 9:50 https://www.yalesarat.com/vdcexo8zejh8wvi.b9bj.html -------------------------------------------------- گزارش مرکز آمار نشان داد عنوان : افزایش فاصله طبقاتی در دولت یازدهم -------------------------------------------------- بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، فاصله طبقاتی و شکاف درآمدی طی سه سال دولت یازدهم علی‌رغم روند نزولی آن در سال‌های گذشته، به‌طور مداوم افزایش پیدا کرده است، متن : کیهان نوشت: مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود ضریب جینی در سال ۱۳۹۴ را ۰/۳۹ اعلام کرد که بر این اساس فاصله طبقاتی در کشور در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل (که بالغ بر ۰/۳۸ اعلام شده بود) به میزان۰/۰۱ بیشتر شده است. ضرب جینی مهم‌ترین شاخص ارزیابی فاصله طبقاتی و توزیع درآمد است که هر چه بیشتر باشد دلالت بر شکاف بیشتر درآمدی و طبقاتی دارد. بر اساس این گزارش شکاف درآمدی در مناطق شهری کشور بیشتر از مناطق روستایی است به طوری که ضریب جینی در مناطق شهری در سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۰/۳۷ بوده است، شکاف درآمدی در شهرها دراین سال نسبت به سال قبل افزایش داشته است، ضریب جینی مناطق شهری در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۰/۳۶ اعلام شده بود. اما شکاف درآمدی درمناطق روستایی تغییری نداشته است و در سال ۱۳۹۴ همچون سال پیش از آن ۰/۳۴ بوده است. در میان استان‌های کشور تهران و گلستان بیشترین شکاف درآمدی در مناطق شهری را داشته‌اند، ضریب جینی در این دو استان در سال ۱۳۹۴ بالغ به۰/۳۸ بوده است، روند ضریب جینی طی ۶ سال اخیر نمایان‌گر این واقعیت است که روند بهبودی فاصله فقرا و ثروتمندان در دولت یازدهم قطع شده است، به عبارت دیگر ضریب جینی کل کشور در سال ۱۳۸۹، معادل ۰/۴۱ بوده است که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به ۰/۳۷ (که برای اولین بار در دهه ۱۳۸۰ به زیر ۰/۴ رسید) کاهش پیدا می‌کند، به دیگر سخن فاصله طبقاتی در این بازه (۳ ساله منتهی به دولت یازدهم) روند نزولی طی کرده و شکاف درآمدی میان ثروتمندان و فقرا کمتر شده است. اما نگاهی به عملکرد دولت یازدهم در این زمینه نشان می‌دهد، با آغاز فعالیت دولت روحانی در سال ۱۳۹۲ و با توجه به اینکه ضریب جینی در این سال نیز ۰/۳۷ بوده است، شکاف طبقاتی رو به افزایش گذاشته و فاصله طبقاتی در کل کشور بیشتر شده است، چنان‌که در سال دوم کاری دولت می‌بینیم که ضریب جینی به ۰/۳۸ و در سال سوم کاری این دولت نیز طبق آخرین آمار منتشر شده توسط مرکز آمار به ۰/۳۹ افزایش پیدا کرده است، شاخص دومی که در زمینه نشان دادن فاصله طبقاتی به کار می‌رود، نسبت ثروتمندترین به فقیرترین افراد جامعه می‌باشد که هر چقدر این نسبت کاهش پیدا کند نشان دهنده کاهش فاصله میان ثروتمندان و فقرا می‌باشد. توجه به آمار رسمی مرکز آمار در این خصوص نشان می‌دهد، سهم ده درصد ثروتمندترین به فقیرترین جمعیت در سال ۱۳۸۹ معادل ۱۴/۷۱ بوده است که در دو سال پایانی دولت قبل به ارقام فوق‌العاده ۱۰/۷۹ و ۱۰/۶۸ کاهش پیدا می‌کند ولی هر چند این شاخص هم با روند نزولی و قابل دفاع خود به دولت یازدهم رسید اما در این دولت از ۱۰/۶۸ در سال ۱۳۹۲، به ۱۲/۳۳ و ۱۲/۶۵ در سال‌های ۹۳ و ۹۴ افزایش پیدا کرد. متأسفانه در سایه اقدامات سیاسی و غیر کارشناسی دولت یازدهم، طبق آمارهای رسمی مرکز آمار، هر دو شاخصی که نشان دهنده وضعیت شکاف درآمدی و فاصله طبقاتی می‌باشند (ضریب جینی و نسبت ثروتمندان به فقرا) بد‌تر شده و عجیب‌تر اینکه در شرایطی این موضوع رخ داده است که روند بهبود فاصله طبقاتی در دوره ۳ ساله قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم به سمت بهبودی حرکت می‌کرد ولی در بازه ۳ ساله روی کار آمدن دولت فعلی با قطع شدن این روند بهبودی، شکاف طبقاتی رو به افزایش گذاشت.