سايت خبری انصار حزب الله (يالثارات) 4 فروردين 1391 ساعت 16:03 https://www.yalesarat.com/vglc4pqi.2bq1e25aasl82.,.html -------------------------------------------------- در اعتراض به اکران دو فیلم مسئله دار عنوان : گزارش تصویری اعتراض نیروهای حزب الله پس از نمازجمعه -------------------------------------------------- بار ديگر ضمن تاكيد مضاعف بر مطالبه برحق امت انقلابي حزب الله صراحتا اعلام مي داريم ما تا رفع اين غائله مصرانه برخواست خود پافشاري نموده و از راههاي مشروع پي گير تحقق اين خواسته خواهيم بود متن : قسمتی از بیانیه انصارحزب الله تهران در راهپیمایی اعتراضی به اکران دو فیلم مسئله دار پس از نمازجمعه تهران:بار ديگر ضمن تاكيد مضاعف بر مطالبه برحق امت انقلابي حزب الله صراحتا اعلام مي داريم ما تا رفع اين غائله مصرانه برخواست خود پافشاري نموده و از راههاي مشروع پي گير تحقق اين خواسته خواهيم بود